De feestdag gelegen in de periode van 14 dagen volgend op de aanvang van de schorsing wegens overmacht (art. 12, 4°, KB werkloosheid) is te betalen door de werkgever. Voor de feestdagen die vallen na de eerste 14 dagen van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht moet de werkgever geen loon betalen. Die feestdagen vallen ten laste van de werkloosheid.

Wat met een systeem waarbij afwisselend gewerkt wordt en afwisselend uitkeringen tijdelijke werkloosheid corona? Werknemers kunnen dagen van corona afwisselen met werken.

In een systeem van afwisseling gaan we ervan uit dat er sprake is van schorsing op de dagen dat de werknemer effectief niet werkt.

De schorsing houdt dan op bij elke werkhervatting.

Dat zou betekenen dat een werknemer die 2 dagen tijdelijke werkloosheid overmacht heeft en vervolgens 2 dagen werkt en dan opnieuw in tijdelijke werkloosheid treedt, opnieuw recht heeft op loon voor de feestdagen ten laste van de werkgever die vallen in de periode van 14 dagen vanaf de laatste schorsing.
Laatst aangepast op: 01/03/2022