“Artikel 41 § 1 arbeidsovereenkomstenwet

Tijdens de opzeggingstermijn mag de werknemer, binnen de grenzen bepaald in de paragrafen 2 tot 4, met behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken. 

§ 2   

Tijdens de laatste zesentwintig weken van de opzeggingstermijn mag de werknemer van dit recht om van het werk afwezig te zijn een of tweemaal per week gebruik maken mits de duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan een arbeidsdag per week bedraagt. Tijdens de voorafgaande periode mag hij slechts één halve dag per week afwezig zijn. “

De werknemer mag afwezig zijn van het werk om sollicitatieverlof op te nemen.
Aangezien de werknemer reeds om een andere reden afwezig is, nl. de tijdelijke werkloosheid, zal hij geen sollicitatieverlof meer kunnen opnemen.