Die verloven kunnen niet opgenomen worden als de werknemer reeds om een andere reden afwezig is.

Dus de werknemer die in tijdelijke werkloosheid is, zal die verloven niet kunnen opnemen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.