Als gevolg van het coronavirus hebben de onderwijsinstellingen, opleidingsverstrekkers hun lessen, opleidingen of vormingen tijdelijk stopgezet. 

Werknemers die opleidingen volgen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof (ondernemingen in Vlaanderen) of het betaald educatief verlof (ondernemingen in Waals en Brussels gewest of Duitstalige gemeenschap) hebben daartoe voorafgaandelijk afspraken gemaakt met hun werkgever. Deze afspraken worden nu best herzien n.a.v. het tijdelijk stopzetten van de lessen.

In geval de lessen en opleidingen niet doorgaan, heeft de werknemer immers geen recht op afwezigheid op het werk en moet hij gaan werken indien de lesuren samenvallen met de werkuren. Indien de lesuren en de werkuren niet samenvallen, zijn er tussen werkgever en werknemer normaliter ook afspraken gemaakt over het opnemen van het verlof. In dat laatste geval is het ook aan te raden de gemaakte afspraken met de werknemers te herbekijken.