Een tijdelijke werkloze mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een werkgever, andere dan deze waarbij hij tijdelijk werkloos is gesteld. Hij kan ook occasionele prestaties leveren voor een andere werkgever. 

Dat moet zo snel mogelijk en liefst voorafgaandelijk aangeven worden bij de uitbetalingsinstelling (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of vakbond). Dat is noodzakelijk zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald.
Dat kan op verschillende manieren gebeuren: via brief, e-mail, telefonisch of het specifieke formulier: CORONA-TW-AANGIFTE-WERK.

De tewerkstelling moet uiteraard geldig aangegeven zijn door de werkgever.
De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. Indien nodig, zal de RVA de te veel uitbetaalde uitkeringen terugvorderen.

*Merk op: van Tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan enkel gebruik worden gemaakt wanneer er een overmachtssituatie is die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet ook steeds bewezen kunnen worden bij eventuele controles. 

Laatst aangepast op: 24/03/2021