De werknemer moet een vereenvoudigd formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.
Daarop moet door de werknemer worden ingevuld vanaf welke datum de uitkeringen worden aangevraagd.
De RVA zal rekening houden met de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid (ASR scenario 5) om de werkelijke datum van de uitkeringsaanvraag te bepalen.
Deze wordt aangemaakt via de loonberekening.

De werknemer moet zelf het initiatief nemen om de aanvraag te doen bij de vakbond of de Hulpkas.

Laatst aangepast op: 08/12/2020