Volgens de Europese regels is het sociaalzekerheidstelsel van het woonland van toepassing wanneer de werknemer minstens 25% in zijn woonland werkt. Wanneer een werknemer meer thuis moet werken, zou dit kunnen betekenen dat het toepasselijk sociaalzekerheidsstelsel wisselt.

De Belgische overheid heeft besloten dat thuiswerk in een andere lidstaat als gevolg van de corona-crisis niet meegeteld wordt om het toepasselijk sociaalzekerheidsregime te bepalen. De werknemer blijft dus onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.
Deze tolerantie geldt tot 31 december 2021 maar kan aangepast worden in functie van de Coronamaatregelen.  

We hebben vernomen dat Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland dezelfde redenering volgen als BelgiĆ«. 
Laatst aangepast op: 02/07/2021