De regels rond opeenvolgende dagcontracten blijven onverkort van toepassing. Dit betekent dat de gebruiker de nood aan flexibiliteit en uitzendarbeid moet kunnen bewijzen. Hiervoor komen enkel de volgende oorzaken in aanmerking:
- het werkvolume is afhankelijk van externe factoren (bijv. weer, wisselende omvang van leveringen of vraag van klanten …);
- het werkvolume fluctueert sterk (bijv. wisselend aantal orders in logistieke sector);
- het werkvolume is gekoppeld aan de aard van de opdracht (bijv. opname reclamespot).

In dit geval kan het Coronavirus en de maatregelen die in dit verband worden getroffen mogelijks wel kwalificeren als externe factoren of ertoe leiden dat het werkvolume sterk fluctueert.