Educatief verlof vindt normaal gezien vroeger plaats dan de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een dag educatief verlof samenvalt met een dag tijdelijke werkloosheid, deze dag wordt beschouwd als een dag educatief verlof.