Het moederschapsverlof van een werkneemster gaat in op haar verzoek. De ingang van dat verlof doorbreekt elke lopende schorsing. Wanneer het bevallingsverlof ingaat tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, houden de gevolgen van deze laatste regeling op te bestaan voor die werkneemster. 

Zij ontvangt niet langer werkloosheidsuitkeringen, maar wel moederschapsuitkeringen.

De postnatale rust kan verlengd worden met een periode waarin de gerechtigde zich in gecontroleerde werkloosheid bevindt vanaf de 6de (8ste) t.e.m. de 2de week voor de bevalling.

De tijdelijke werkloosheid corona is een periode van gecontroleerde werkloosheid.

De postnatale rust zal dus verlengd worden met de periode van tijdelijke werkloosheid corona die zich bevindt in de periode van de 6de (8ste) t.e.m. de 2de week voor de werkelijke bevallingsdatum.
Laatst aangepast op: 08/05/2020