Een werknemer heeft geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wanneer hij recht heeft op loon. Tijdelijke werkloosheid is dus niet mogelijk op reeds ingeplande en goedgekeurde vakantiedagen.

De werknemer kan daarentegen niet verplicht worden om eerst zijn verlof op te nemen vooraleer hij tijdelijk werkloos gesteld kan worden wegens overmacht.