1)       Uitkeringsaanvraag C3.2-werknemer-corona indienen bij uitbetalingsinstelling

Hij moet zich wenden tot een uitbetalingsinstelling om een aanvraag om uitkeringen als tijdelijk werkloze te doen, wanneer hij:

·       voor het eerst aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze

·       voor het eerst aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever

·       voor het eerst aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een wijziging van het gemiddeld aantal uren per week van zijn tewerkstelling (bv. omdat hij een deeltijds tijdskrediet heeft genomen)

·       na een onderbreking van zijn uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar opnieuw aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze

·       voor het eerst aanspraak maakt op uitkeringen als tijdelijk werkloze na zijn 65ste verjaardag

In deze situaties moet de werknemer het formulier C3.2-werknemer corona indienen bij een uitbetalingsinstelling. Dit formulier is beschikbaar op website van de RVA en op de websites van de uitbetalingsinstellingen (ABVV, ACV, ACLVB, HVW), waar hij bijkomende inlichtingen vindt over hoe hij dit formulier aan zijn uitbetalingsinstelling moet bezorgen.

1)        Geen controlekaart C3.2.A voor de werknemer.

In principe moet de werknemer gedurende de ganse maand in het bezit zijn van een controlekaart C3.2. 

De werkgever moet hem dit formulier maandelijks bezorgen telkens vóór de eerste werkloosheidsdag. In de corona procedure is de werkgever vrijgesteld van die verplichting. Bijgevolg is ook geen verplichting meer voor de werknemer om die de ganse in zijn bezit hebben.

De vrijstelling geldt:
-      voor de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 en vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.
-      voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid tijdens deze maanden, ongeacht de link met de coronacrisis  (vb. ook bij tijdelijke werkloosheid overmacht wegens brand in de onderneming). 


Laatst aangepast op: 27/09/2021

link C3.2 - werknemer corona