Neen, op 20 maart 2020 besliste de overheid dat dit niet meer nodig is en dit retroactief voor alle situaties vanaf 13 maart 2020.

Enkel de aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid na afloop van de maand (e-ASR scenario 5) moeten nog gebeuren.

Deze regeling gold tot en met 31 augustus 2020
. De federale regering heeft echter op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021. Ook voor deze periode is het dus niet nodig om een stavingsdocument te bezorgen aan het RVA-kantoor.

Opgelet! In september 2020 was deze versoepelde regeling enkel van toepassing voor de bijzonder hard getroffen ondernemingen of sectoren.

*Merk op: van Tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan enkel gebruik worden gemaakt wanneer er een overmachtssituatie is die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet ook steeds bewezen kunnen worden bij eventuele controles. 

Laatst aangepast op: 27/09/2021