De vereenvoudigde corona procedure kan de vorm aannemen van een:

-     gedeeltelijke werkloosheid (dagen tijdelijke werkloosheid afgewisseld met arbeidsdagen. In dit geval gaat het om volle dagen, geen halve dagen.) 

-     volledige tijdelijke werkloosheid.

*Merk op: van Tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan enkel gebruik worden gemaakt wanneer er een overmachtssituatie is die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet ook steeds bewezen kunnen worden bij eventuele controles.

Laatst aangepast op: 24/03/2021