Neen, op 20 maart 2020 besliste de overheid dat dit niet meer nodig is en dit retroactief voor alle situaties vanaf 13 maart 2020.

Deze regeling gold tot en met 31 augustus 2020
. De federale regering heeft echter op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.

! Opgelet. In september 2020 was de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid enkel van toepassing op hard getroffen ondernemingen of sectoren. Indien uw onderneming hier niet onder viel, was het in september dus wel verplicht om een elektronische kennisgeving te doen.

Enkel de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid (via e-ASR scenario 5) moet nog gebeuren. Meld als reden ‘corona’. De dagen tijdelijke werkloosheid ‘corona’ geef je aan onder code 5.4. Doe dit zo snel mogelijk zodra alle gegevens van de maand gekend zijn.

Voor lopende dossiers tijdelijke werkloosheid ingevolge corona, zowel wegens overmacht als economische reden, hoeft men niks te ondernemen. Deze worden automatisch en retroactief vanaf 13 maart 2020 als tijdelijke werkloosheid overmacht met vereenvoudigde formaliteiten behandeld. 

Dit geldt ook voor lopende situaties economische reden los van corona, die nu willen overstappen naar technische werkloosheid overmacht wegens corona.

Voor zover de reden van werkloosheid (corona) en de dagen tijdelijke werkloosheid met de juiste codes worden aangegeven via de e-ASR 5, komt alles goed . Je zal de nodige informatie ontvangen van je payroll consultant (of zijn loongroep) via e-mail.

*Merk op: van Tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan enkel gebruik worden gemaakt wanneer er een overmachtssituatie is die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet ook steeds bewezen kunnen worden bij eventuele controles. 

Laatst aangepast op: 27/09/2021