De coronacrisis heeft uiteraard geen gevolgen op het behoud van het statuut van buitenlands kaderlid. Dit kan wel een gevolg hebben op de Belgische belasting. In het kader van deze regeling zijn de kaderleden enkel aan belasting onderworpen voor wat betreft hun inkomen betaald en verkregen in België. Het salaris dat proportioneel betrekking heeft op de in het buitenland gepresteerde arbeidsdagen is niet belastbaar in België, ook wel travel exclusion genoemd.

De coronacrisis zal het aantal buitenlandse zakenreizen beperken waardoor de travel exclusion zal dalen met waardoor de belastingdruk in principe zal stijgen. Bij expats met een zogenaamd ‘netto-contract’ of een ‘netto-garantie’ zal een lagere travel exclusion er toe leiden dat de loonkost voor deze medewerkers significant zal stijgen.

Het is gebruikelijk dat in de payroll van deze medewerkers er reeds rekening gehouden wordt met een inschatting van het travelpercentage. Om te vermijden dat deze medewerkers aanzienlijk veel belastingen zullen dienen bij te betalen, of dat de loonkost op het einde van het jaar exuberant stijgt kan het aan te raden zijn om reeds in de loop van het jaar dit percentage te herzien. Contacteer uw fiscale consultant om na te kijken of dit in het geval van uw medewerkers raadzaam is.