De “24dagen-regel” is een tolerantieregel waardoor (grens)arbeiders hun activiteit gedurende maximaal 24 dagen buiten hun gebruikelijke werkstaat mogen uitoefenen waarbij ze toch in hun werkstaat belastbaar blijven.

De regeling bevat een lijst met gevallen waarvan geen enkele dag mag worden meegeteld voor het toepassen van de regel van 24 dagen. Daar wordt onder meer het geval van overmacht vermeld. De Belgische en Luxemburgse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het Coronavirus een dergelijk geval van overmacht vormt.

Bijgevolg werd beslist dat met ingang van zaterdag 14 maart 2020, de aanwezigheid van een (grens)arbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 24 dagen. 

Deze maatregel is van toepassing tot 31 december 2020.
Laatst aangepast op: 26/08/2020