Ja. In principe moet een werknemer op het Belgisch grondgebied verblijven om aanspraak te kunnen maken op werkloosheid. Deze voorwaarde is echter niet van toepassing op werknemers die in een ander land wonen maar wel in Belgiƫ sociaal verzekerd zijn. Het gaat hier over grensarbeiders in de sociaalrechtelijke zin van het woord. Deze werknemers keren in principe dagelijks of minstens eenmaal per week terug naar een ander land dan Belgiƫ. Dus niet te verwarren met het fiscale begrip grensarbeider (enkel nog in bepaalde omstandigheden met Frankrijk van toepassing).
Deze werknemer zal net zoals de Belgische werknemers zijn werkloosheidsuitkering ontvangen van de Hulpkas of zijn Belgische vakbond.

*Merk op: van Tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan enkel gebruik worden gemaakt wanneer er een overmachtssituatie is die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet ook steeds bewezen kunnen worden bij eventuele controles.