1)     Overbruggingsrecht 1ste pijler 
Dubbel overbruggingsrecht 1ste pijler wordt niet meer verlengd vanaf 1/10/2021, er zijn geen verplichte sluitingen meer omwille van corona. 

2)     Overbruggingsrecht 2de pijler 
Verlies je een groot deel van je omzet, dan zal je nog steeds het overbrugginsrecht 2de pijler omwille van omzetverlies kunnen aanvragen. Vanaf 1 oktober 2021 moet er een omzetdaling van 65% aangetoond worden om recht te hebben om dit overbruggingsrecht. 

Voorwaarden: 
  • Je moet in de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor je een uitkering aanvraagt aantonen dat er een omzetdaling is van 65% ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens 2019. Concreet : voor de aanvraag van het overbrugginsrecht voor oktober 2021 moet je 65% omzetverlies voor de maand september 2021 aantonen vergeleken met september 2019. 
  • Je hebt tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief sociale bijdragen betaald. Ben je startend zelfstandige, anders gezegd hoogstens 12 kwartalen actief? Dan volstaat het dat je 2 kwartalen effectief bijdragen betaalde. 
 
Bedrag: 
Het bedrag van de uitkering is 1614,10 euro (met gezinslast) of 1291,69 euro (zonder gezinslast) 

Aanvragen kan online via het sociaal verzekeringsfonds vanaf 1/10/2021 

3)     Overbruggingsrecht 3de pijler 
Het overbruggingsrecht 3de pijler zal worden verlengd tot en met december 2021. Dit is voor alle onderstaande situaties van verplichte quarantaine: 
 
  • Verplicht in quarantaine: en als je daardoor je activiteiten volledig onderbreekt gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. In deze situatie is een quarantaine-attest vereist. (dit attest staat op eigen naam, of op naam van iemand op hetzelfde adres) 
  • De klas, school of kinderopvang van je kind/kinderen is gesloten: als je hierdoor je activiteiten gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen moet sluiten.
  • Corona gerelateerde zaken: wanneer je omwille van corona gerelateerde omstandigheden (annulaties, leveringsproblemen, alle werknemers in quarantaine,…) genoodzaakt bent je zaak voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten
 
Bedrag: 
De uitkering bedraagt 322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast) per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking.
Laatst aangepast op: 29/09/2021