Iedere zelfstandige, gelijk bij welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten, kan betalingsuitstel vragen. Ook als je bijvoorbeeld in bijberoep bent aangesloten kan je uitstel aanvragen. 

   Betalingsuitstel kan je aanvragen voor de volgende periodes:

·        Voor het eerste kwartaal van 2020. Je krijgt dan uitstel van betaling tot 31 maart 2021. 
·        Voor het tweede kwartaal van 2020, dat je dan moet betalen voor 30 juni 2021. 
·        Voor het derde kwartaal van 2020, dat je dan in orde moet brengen voor 30 september 2021
·        Voor het vierde kwartaal van 2020. Hiervoor krijg je, na uitstel, tijd tot 15 december 2021
.        Voor het eerste kwartaal van 2021. Je krijgt dan uitstel van betaling tot 31 maart 2022.
.        Voor het tweede kwartaal van 2021. Je krijgt dan uitstel van betaling tot 30 juni 2022.
 
Indien het niet mogelijk is de bijdragen te betalen op de datum van het uitstel, kan de klant opteren om een afbetalingsplan aan te vragen.

En hoe zit het met regularisatieberichten? Stel, je moet tegen het einde van een kwartaal waarvoor je uitstel vraagt, ook een regularisatie voor het bijdragejaar 2018 betalen. Dan krijg je hiervoor automatisch hetzelfde uitstel toegekend als voor de gewone bijdragen van dat kwartaal. Ook voor de regularisatiebijdragen van 2019 is de goedkeuring er voor uitstel.
 
Voor de kwartalen 2020 kan geen uitstel meer aangevraagd worden, nog voor de regularisaties met vervaldatum in 2020.Opgelet indien u met een domiciliëring werkt moet u dit even melden bij de bank. Indien u dit niet doet, worden de sociale bijdragen bij uitstel toch gecrediteerd.

Ondertussen is er bevestiging gekomen dat uitstel van de sociale bijdragen de fiscaliteit van de VAPZ-premie in 2020 niet in het gedrang brengt. De VAPZ-premie is fiscaal aftrekbaar als je een belastbaar inkomen hebt.
Om belastingvoordeel op de VAPZ te genieten in 2021, zullen de bijdragen van zowel 2020 als 2021 volgend jaar volledig en tijdig betaald moeten zijn.
 
De reserve 2020 die er ontstaan is ten gevolge van het eerder bericht dat het crisis overbruggingsrecht voor de natuurlijke personen wel meetelde voor de berekening van de sociale bijdrage mag terugbetaald worden door het sociaal verzekeringsfonds. Indien u bent aangesloten bij Xerius mag u hiervoor een mail  versturen naar de dossierbeheerder met vermelding dat het gaat om een materiële vergissing.
 
Laatst aangepast op: 10/02/2021