Het is uiteraard niet uitgesloten dat jij als zelfstandige zelf het coronavirus oploopt en ziek wordt. In dat geval ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds.

Uitkering:
·        Met gezinslast :         62,08€ per dag 
·        Alleenstaande :          49,68€ per dag
·        Samenwonende :       38,10€ per dag 

 Hoe aanvragen:
De behandelende geneesheer vult het Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in. 
Je vindt dit terug op de website van je ziekenfonds.
Je dient dit binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen in bij je ziekenfonds. 
 
Extra:

Vlaamse overheid voorziet Covid-19 toeslag voor kwetsbare gezinnen
Elk gezin bij wie het inkomen met minstens 10% daalde omwille van het coronavirus, en bij wie het gezinsinkomen onder de grens van € 2.213,30 (bruto) per maand ligt, kan rekenen op een tijdelijke toeslag. Gespreid over 3 maanden krijg je per kind 40 euro steun. Meer informatie kan u vinden op de website van Xerius.


Gebaseerd op info van Xerius.
Laatst aangepast op: 26/10/2020