De werknemer is in het bezit is van een "quarantainegetuigschrift" afgeleverd door de huisarts waarin staat dat de werknemer arbeidsgeschikt is, maar zich niet naar de werkplek kan begeven. Dat "quarantainegetuigschrift" wordt afgeleverd aan de werknemer:

- als hij in nauw contact is geweest met een geïnfecteerde persoon;

- als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont;

- als zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuunsysteem verzwakt is).

Als de werknemer een quarantainegetuigschrift kan voorleggen, kan de werknemer , indien hij in de onmogelijkheid is om te werken (bijvoorbeeld omdat hij niet kan telewerken), tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht voor de periode gedekt door het medisch getuigschrift.

Indien het om een risicopati├źnt gaat, kan het attest aanvaard worden voor maximum 1 maand. Deze termijn kan worden verlengd met maximum 1 maand wanneer de arts een verlenging van de quarantaine voorschrijft.

 
Het quarantainegetuigschrift kan vanaf 21 oktober 2020 worden vervangen door een sms van de contact tracing. Vanaf 30 oktober 2020 kan via deze sms een quarantainegetuigschrift worden gegenereerd.

Laatst aangepast op: 27/11/2020