Verschillende toeleveranciers in het binnen- en buitenland zijn stilgelegd om de uitbraak van het virus in te dammen, en dat voelen we tot bij ons. In een aantal bedrijven kunnen werknemers momenteel hun job niet uitoefenen omdat levering tijdelijk niet meer gegarandeerd is. 

Dit is een overmachtssituatie, als dusdanig erkend door de RVA. De werkgever kan een beroep doen op de regeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hij hoeft dan het loon van de medewerkers in kwestie niet door te betalen, zij krijgen een tijdelijke werkloosheidsuitkering in de plaats.

De nadere voorwaarden vind je op de website van de RVA.

De regeling gold tot en met 31 augustus 2020. De federale regering heeft echter op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.
Opgelet! In september 2020 was deze regeling enkel van toepassing voor de bijzonder hard getroffen ondernemingen of sectoren.

De RVA laat wel onderstaande benadering toe, zodat het in feite mogelijk is om werknemers afwisselend te laten werken. De voorgestelde werkwijze is geen vorm van gedeeltelijke werkloosheid.

Voorbeeld beurtelingse tewerkstelling in het kader van tijdelijke werkloosheid overmacht:
Als er twee werknemers in dienst zijn en door overmacht kan de werkgever nog maar één werknemer verder tewerkstellen, dan kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer volledig worden geschorst wegens overmacht. Het gaat hier dus om een volledige schorsing van één arbeidsovereenkomst en geen gedeeltelijke schorsing. Bijgevolg is er voldaan aan de definitie van overmacht die stelt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk moet zijn.

Om te vermijden dat altijd dezelfde werknemer tijdelijk werkloos moet worden gesteld, kan de RVA aanvaarden dat de 2 werknemers beurtelings een week tijdelijk werkloos worden gesteld op voorwaarde dat dit gemeld wordt aan de RVA en dat de werkgever kan aantonen dat theoretisch gezien er nog maar werk is voor één werknemer en één arbeidsovereenkomst volledig geschorst is wegens overmacht.

Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk dat werknemer 1 verder voltijds werkt en werknemer 2 nog 2 dagen.  De uitvoering van de arbeidsovereenkomst van werknemer 2 is niet volledig onmogelijk, bijgevolg is niet voldaan aan de definitie van overmacht.

*Merk op: van Tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan enkel gebruik worden gemaakt wanneer er een overmachtssituatie is die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet ook steeds bewezen kunnen worden bij eventuele controles. 

Laatst aangepast op: 27/09/2021