In de publieke omgeving zijn heel wat versoepelingen doorgevoerd, en in de werkomgeving is de formele aanbeveling om van thuis uit te werken afgeschaft. Vanaf 1 september 2021 verandert er dus heel wat, al is dat niet het geval voor het preventiebeleid op de werkvloer.
De individuele vaccinatiegegevens van werknemers zijn niet bekend. Je mag als werkgever dus geen versoepelingen doorvoeren op basis van de algemene vaccinatiegraad onder de Belgische bevolking. Op de werkvloer kunnen de algemene versoepelingen zeker niet zomaar worden doorgetrokken. 
 
Je bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Bij de terugkeer naar kantoor moet je de nodige en passende preventiemaatregelen treffen. De voorschriften uit de Generieke Gids blijven daarvoor bepalend. 
 
Ondanks de hoge vaccinatiegraad, moet je als werkgever de belangrijkste preventiemaatregelen dus blijven respecteren:
- Behoud telewerk waar mogelijk of organiseer een hybride vorm van werken om het aantal aanwezigen op de werkvloer te beperken,
- waar de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden (binnen of buiten) zijn mondmaskers nog steeds aangewezen,
- zorg voor voldoende ventilatie in de werkruimtes.
 
Komen je werknemers vanaf 1 september 2021 allemaal terug naar de werkvloer? Pak deze terugkeer pragmatisch aan. Ga waar mogelijk per functie en afdeling na hoe je telewerk of hybride werk kan inzetten, en vermijd teveel aanwezigen op hetzelfde moment. Bepaal duidelijke preventiemaatregelen en zorg ervoor dat elke medewerker deze kent en naleeft. 
Werk nauw samen met je preventiedienst om de terugkeer naar kantoor veilig te laten verlopen. 
 
Let op! deze aanbeveling geldt in het algemeen. Mogelijks gelden in jouw sector specifieke preventiemaatregelen die nageleefd moeten worden. 
 
 Dit antwoord kwam tot stand in samenwerking met Mensura.
Laatst aangepast op: 01/09/2021