Het gaat om vrijwillige overuren en dus moeten er zekere wettelijke formaliteiten in acht worden genomen. De werknemer moet voorafgaand schriftelijk akkoord gaan met het presteren van deze overuren voor een (hernieuwbare) periode van 6 maanden.

Dit akkoord moet specifiek betrekking hebben op het presteren van de relance-uren. Enkel een akkoord over de vrijwillige "corona" overuren is in deze context nog verder geldig voor de resterende periode van 6 maanden. Een schriftelijk akkoord over de “gewone” vrijwillige overuren volstaat niet! 

Laatst aangepast op: 25/08/2021