Werkgevers uit cruciale sectoren konden reeds genieten van een bijkomend quotum van 120 vrijwillige netto overuren in het kader van de coronareglementering. Deze vrijwillige "corona" overuren kennen dezelfde soepelheid als de relance-uren.

Het is evenwel niet de bedoeling dat een werkgever uit een cruciale sector in 2021 een dubbel quotum van 120 bijkomende vrijwillige overuren kan aanspreken. De gepresteerde vrijwillige "corona" overuren in 2021 moet men in mindering brengen van de relance-uren voor 2021. Enkel het (eventuele) saldo is bijgevolg verder beschikbaar tot 31 december 2021.

Laatst aangepast op: 25/08/2021