De 12- tot 15-jarigen komen momenteel aan bod voor hun Corona-vaccinatie. De kinderen moeten daarvoor door één van de ouders begeleid worden of een toestemming van hun ouders op zak hebben om zich te laten vaccineren.

Als de ouder mee gaat naar het vaccinatiecentrum, heeft hij geen recht op het vaccinatieverlof. Dit verlof geldt alleen voor zijn eigen vaccinatie. Voor zijn afwezigheid kan de werknemer wel vakantie of inhaalrust nemen. Hij kan ook onbetaald verlof aanvragen.

De werknemer kan ook met zijn werkgever overeenkomen om zijn verloren werkuren op een ander moment van de dag in te halen. 

Familiaal verlof kan de werknemer niet vragen. Aangezien de vaccinatiedatum van zijn kind ingepland is, kan hij niet van overmacht of onvoorziene gebeurtenis spreken.

Tenslotte kan de ouder natuurlijk ook aan het vaccinatiecentrum vragen om het uur van de vaccinatie buiten zijn werkuren te verplaatsen.

Laatst aangepast op: 05/08/2021