Je zal best het overleg binnen jouw sector afwachten, het is immers mogelijk dat in dat overleg een akkoord wordt gesloten waarin wordt bepaald dat werknemers binnen de sector recht hebben op deze premie in de vorm van consumptiecheques. De werkgever wordt in dat geval dus als het ware verplicht om ze toe te kennen. 

Indien er geen dergelijke sectorale verplichting volgt dan kunnen de consumptiecheques nog steeds worden toegekend op basis van een akkoord op ondernemingsniveau of een individueel akkoord. 

Pas op:  Je moet de cheques collectief toekennen, aan alle werknemers – of toch aan alle werknemers die behoren tot een objectief bepaalde groep. De afbakening van die groep mag niet discriminerend zijn. Net als bij de maaltijd- of ecocheques. Je kunt het bedrag ook variëren, in functie van o.a. het arbeidsregime of gelijkgestelde afwezigheden.

 Hieronder modeldocumenten van de betreffende overeenkomsten:
   
- Indien je de premie in de vorm van consumptiecheques o.b.v. een individueel akkoord wil toekennen, kan je volgend modeldocument gebruiken:
Individuele OK coronapremie.doc 63 KB


- Indien je de premie in de vorm van elektronische consumptiecheques o.b.v. een individueel akkoord wil toekennen, kan je volgend modeldocument gebruiken:
Individuele OK coronapremie elektronisch.doc 69 KB


Laatst aangepast op: 04/08/2021