Een gelijkstelling wordt voorzien voor de corona-werkloosheid in 2021 en de tijdelijke werkloosheid overmacht als gevolg van de overstromingen in de zomer van 2021. De gelijkstelling betekent concreet dat arbeiders en bedienden die in periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk werkloos waren door de coronacrisis of als gevolg van de overstromingen in de zomer 2021, vakantierechten zullen genieten alsof ze op deze dagen hebben gewerkt.
Laatst aangepast op: 06/12/2021