De tijdelijke werkloosheid primeert als: 

- de werknemer reeds in een lopende regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona zit vóór de aankondiging van de sociale actie

 - en hij is hier door zijn werkgever van in kennis gesteld 

- en de tijdelijke werkloosheid overmacht corona verder loopt. 

Indien de werknemer op de dag van de sociale actie daarentegen nog geen tijdelijke werkloosheid overmacht corona heeft gekend, dan kan hij op die dag niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht corona. Het mag met andere woorden niet gaan om een geïsoleerde werkloosheidsdag. Een dag wordt als een niet vergoedbare geïsoleerde werkloosheidsdag beschouwd indien er in de beschouwde maand enkel voor de actiedag van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt ingevoerd.

De dag wordt echter een vergoedbare geïsoleerde werkloosheidsdag indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

 - In de periode van 2 kalenderweken vóór de week waarin de actiedag van gelegen is, tot één kalenderweek erna, is er minstens één dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit blijkt uit de eventuele ASR scenario 5 van de lopende, voorafgaande en volgende maand.

 - Het betreft geen verschoven geïsoleerde werkloosheidsdag. Een verschoven geïsoleerde werkloosheidsdag is niet vergoedbaar aangezien de verschuiving erop wijst dat de reden van werkloosheid verband houdt met de actie (zelfs indien de werkgever overmacht heeft vermeld). 

Voorbeeld : De werknemer zit in een regeling tijdelijke werkloosheid overmacht corona waarbij hij 1 dag in de week tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht corona (telkens op maandag). 

Er is een sociale actiedag aangekondigd op donderdag 25.02.2021. Indien de dag tijdelijke werkloosheid overmacht in de week van 22.02.2021 tot en met 26.02.2021 verschoven wordt naar donderdag 25.02.2021, dan is deze dag niet vergoedbaar als een dag tijdelijke werkloosheid overmacht. 
Laatst aangepast op: 07/04/2021