Op dit moment zijn de vaccinaties in handen van de overheid. Werkgevers kunnen wel een sensibiliserende rol spelen. Creëer een breed draagvlak in je onderneming om samen de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Als werkgever sta je in voor een veilige werkomgeving. Geef dus het goede voorbeeld, en leef alle voorgeschreven preventiemaatregelen uit de generieke – en eventueel sectorale – gids na. Zorg er ook voor dat alle aanwezigen op de werkvloer deze preventiemaatregelen kennen én naleven. 

Mogelijk zullen werkgevers - via hun preventiediensten -  in de toekomst wel een rol kunnen spelen bij het vaccineren. Denk aan het griepvaccin dat vrij algemeen via de arbeidsgeneeskundige diensten wordt verspreid. Werkgevers zullen ook dan hun werknemers kunnen aanmoedigen, maar niet verplichten. Samenwerking met de preventieadviseur – arbeidsarts is zeker aangewezen.
Dit antwoord kwam tot stand in samenwerking met Mensura.
Laatst aangepast op: 03/03/2021

link Mensura