Een deeltijdse werknemer heeft in bepaalde situaties recht op een aanvulling bij zijn deeltijds loon ten laste van de RVA. Het gaat hier om de inkomensgarantie-uitkering (IGU).
 
De RVA berekent die aanvulling in functie van het exact loon van de betrokken maand.
 
Bepaalde premies die een werkgever toekent naar aanleiding van de coronacrisis, worden onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het exact loon voor het bepalen van de IGU.
 
Meer bepaald wanneer de werkgever de premie:
  • voor de eerste keer toekent in 2020 of 2021;
  • toekent omwille van de coronacrisis;
  • niet-recurrent toekent. De premie moet dus een eenmalig of uitzonderlijk karakter hebben;
  • toekent: 
    • op basis van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak; of 
    • op objectieve wijze aan alle werknemers die zich in eenzelfde situatie bevinden.
 
In de social profit zijn er een aantal sectoren die een eenmalige premie toekennen in het kader van de coronacrisis. Het betreft de paritaire comit├ęs 330.01, 318.01, 319.02 en 332.
 
De IGU van de betrokken deeltijdse werknemers zal dus niet verminderen bij het ontvangen van zo'n premie.
 
Sommige werkgevers hebben de premie toch opgenomen in het effectief brutomaandloon dat vermeld staat in de aangifte (WECH006) voor die maand.
 
Deze werkgevers kunnen een wijzigende aangifte indienen.
Laatst aangepast op: 08/02/2021