Eerst en vooral zorg er voor dat alle werknemers op de hoogte zijn van de coronamaatregelen en de ondernemingsafspraken ter zake. Die afspraken maak je best in overleg met je arbeidsarts.  Wijs hen op hun verplichtingen en de gevolgen bij niet naleving ervan. 
  
 Weet je met zekerheid (via een verklaring van de werknemer zelf of hard bewijsmateriaal vb. op sociale media) dat de werknemer op reis is vertrokken naar een rode zone in het buitenland en zijn quarantaineplicht niet respecteert, dan kan je de toegang tot onderneming weigeren. De werkgever kan dit verantwoorden vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van de andere werknemers. 
 Voor wie zijn job via telewerk kan uitvoeren, zal dit geen probleem zijn. Voor wie geen telewerk kan uitoefenen, is dit moeilijker. Deze werknemers hebben geen recht op werkloosheidsuitkeringen tijdens die verplichte quarantaine. Werkgever en werknemer kunnen in onderling akkoord verlof voorzien (wettelijke of extralegale vakantiedagen, ADV-dagen,..). Zo niet, zal de werknemer afwezig moeten blijven zonder loonbehoud. 

Laatst aangepast op: 03/03/2021

link Mensura