De vraag stelt zich of de fiscus geneigd zal zijn om een toekenning van tantièmes te herkwalificeren als een uitkering van dividenden. 

De Fiscus geeft hier mee dat de beoordeling moet gebeuren op basis van de feitelijke omstandigheden. Dit zal zeker het geval zijn waarbij de bedrijfsleider-begunstigde ook aandeelhouder of vennoot is van de vennootschap.
 
Laatst aangepast op: 11/12/2020