Om na te gaan of voldaan is aan de voorwaarde 'gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid gedurende 30 dagen' moet de werkgever enkel rekening houden met de eigen werknemers.

De werkgever moet dus geen rekening houden met eventuele uitzendkrachten waarop hij beroep doet.

Een werkgever, die zelf een erkende onderneming voor uitzendarbeid is, moet daarentegen bij de beoordeling van deze voorwaarde ook rekening houden met zijn uitzendkrachten die hij bij de gebruikers heeft tewerkgesteld.
 
Laatst aangepast op: 11/12/2020