De werknemers die niet verder tewerkgesteld kunnen worden, kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld. 

Voorbeeld : een leverancier aan de horeca die door de sluiting van de horeca getroffen wordt, kan tijdelijke werkloosheid inroepen voor de werknemers die hierdoor niet verder tewerkgesteld kunnen worden.

*Merk op: van Tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan enkel gebruik worden gemaakt wanneer er een overmachtssituatie is die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet ook steeds bewezen kunnen worden bij eventuele controles. 

Laatst aangepast op: 24/03/2021