In de horeca krijgen werknemers die gedurende de volledige referteperiode voltijds in dienst zijn geweest, steeds ecocheques voor een bedrag van €250 ongeacht de gelijkstellingen. Dus voltijdse werknemers met een volledige referteperiode krijgen €250 aan ecocheques zelfs wanneer zij langdurig afwezig zijn geweest en deze dagen afwezigheid eigenlijk niet gelijk gesteld zouden worden. 
 
Voor werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn of die geen volledige referteperiode in dienst waren wordt een wel een pro rata gemaakt op basis van gelijkgestelde en niet-gelijkgestelde dagen
 
Dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona zijn niet gelijkgesteld aan gewerkte dagen voor de berekening van de ecocheques. 
 
Het gevolg hiervan is dat voltijdse werknemers die gedurende de volledige referteperiode in dienst zijn geweest, €250 aan ecocheques krijgen, ook al zijn ze, zelfs langdurig, tijdelijk werkloos geweest wegens overmacht corona. Deeltijdse werknemers of werknemers die niet gedurende de gehele referteperiode in dienst waren en die (langdurig) tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen daarentegen dus minder ecocheques krijgen en dit in verhouding met het aantal dagen dat ze tijdelijk werkloos waren.
Laatst aangepast op: 26/11/2020