Alle werknemers in de horeca, met uitzondering van studenten die niet onderworpen zijn aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen, hebben recht op ecocheques.
Ecocheques zijn dus ook van toepassing voor gelegenheidswerknemers en flexi-jobbers. 

De berekening van de cheques verschilt echter wel:

  1. Voor alle voltijds tewerkgestelde werknemers, die gedurende de volledige referteperiode (01.12-30.11) met een arbeidsovereenkomst zijn verbonden met de werkgever: 250 EUR (ongeacht of er in de referteperiode tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona is geweest).
  2. Voor deeltijdse werknemers, gelegenheidswerknemers en voltijdse werknemers met een onvolledige referteperiode wordt het bedrag berekend op basis van effectieve en gelijkgestelde dagen. Tijdelijke werkloosheid corona wordt niet gelijkgesteld aan gewerkte dagen voor deze berekeningen:

  • Deeltijdse contractenAanpassing van het bedrag van 250 EUR in functie van het aantal effectieve of gelijkgestelde dagen. 
Elke dagprestatie (effectief of gelijkgesteld) telt voor één dag, ongeacht de duur van de prestatie.Formule = 250 EUR x aantal effectief gepresteerde of gelijkstelde dagen tijdens de referteperiode / 260 (of 312 in de 6-dagenweek)

  • Gelegenheidswerknemers (extra's)
Het bedrag voor de gelegenheidswerknemers wordt berekend op dezelfde wijze als degene die geldt voor de deeltijdse contracten.

  • Voltijders met een onvolledige referteperiode
Voor de volledige kalendermaanden: 250 EUR x het aantal volledige kalendermaanden gedekt door de arbeidsovereenkomst / 12
Voor de onvolledige kalendermaanden wordt de formule van de deeltijders gehanteerd: 250 EUR x aantal effectief gepresteerde of gelijkstelde dagen tijdens de referteperiode / 260 (of 312 in de 6-dagenweek)
Beide resultaten worden samengeteld
Laatst aangepast op: 26/11/2020