Concreet ziet de uitkering van de tijdelijk werkloze er tijdelijk (tijdens de coronacrisis) als volgt uit: 70% van geplafonneerd loon (2.754,76 EUR/maand) + 5,74 euro per werkloosheidsdag (bedrag vanaf 01.09.2021). Voor alle tijdelijke werklozen (ongeacht het stelsel), geldt de stijging naar 70% van het geplafonneerd loon van 01.02.2020 tot 31.12.2021.
Het bedrag van 5,74 euro per werkloosheidsdag geldt voor al wie in de coronaprocedure zit (voor dagen aangegeven met code 5.4 vanaf 13 maart 2020).
Dit is een belangrijk gegeven voor werkgevers die een aanvullende vergoeding wensen te betalen bovenop de werkloosheidsuitkering. Houd er rekening mee dat ook sectoren een aanvulling bij tijdelijke werkloosheid overmacht kunnen voorzien.
Aangezien het een aanvullende vergoeding bovenop een socialezekerheidsuitkering betreft, is deze niet onderworpen aan sociale bijdragen.
De aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkering is wel onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Deze bedraagt 26,75%.
Laatst aangepast op: 28/09/2021