De regering besliste vrijdag 06/11 om opnieuw alle ondernemingen toegang te verlenen tot het stelsel van ‘tijdelijke werkloosheid overmacht corona’ volgens een eenvoudige procedure (verder corona werkloosheid genoemd). De vereenvoudiging geldt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2022 maar kan nog verlengd worden. 
Sinds 1 september konden enkel nog werkgevers die hard getroffen waren door de coronacrisis hiervan gebruik maken.
 
Corona werkloosheid geldt dus opnieuw voor alle ondernemingen getroffen door de coronacrisis. De procedure geldt zowel voor situaties van overmacht (bijvoorbeeld verplichte sluiting), als voor werkgebrek ingevolge de coronacrisis (economische reden). Er moet wel steeds een band zijn (direct of indirect) met de coronacrisis, dit moet ook kunnen bewezen worden bij eventuele controles.  

In essentie moet je als werkgever enkel nog de juiste looncodes gebruiken bij de loonberekening. Dus géén elektronische kennisgeving meer, en ook géén controlekaarten. Wel moet je steeds je werknemers op de hoogte brengen.

Je kunt gewerkte dagen afwisselen met overmachtsdagen. Voor gewerkte dagen ontvangen je medewerkers uiteraard gewoon hun loon.

Situaties van overmacht
ingevolge corona zijn:
 • een opgelegde (gedeeltelijke) sluiting van de onderneming;
 • specifieke overmachtssituaties, waarbij de werknemer niet kan werken omwille van:
o    een door de overheid verplichte quarantaine;
o    opvang van zijn/haar kind wegens (gedeeltelijke) sluiting van de school of de opvang;
o    opvang van zijn/haar kind wegens quarantaine van het kind.

Het onderscheid tussen ‘bijzonder hard getroffen ondernemingen of sectoren’, voor wie corona werkloosheid enkel nog mogelijk was, en ‘niet-hard getroffen werkgevers’, is dus niet meer relevant.

1. Overmacht omwille van corona

Voor wie?
 • Alle ondernemingen waarvan de activiteiten gehinderd worden door de coronamaatregelen (bv. verplichte sluiting, daling omzet/cliënteel/bestellingen

Welke actie is nodig?
 • Werkgever moet de werknemers op de hoogte brengen van de dagen tijdelijke werkloosheid
 • Werknemer moet document C3.2-werknemer-corona indienen bij vakbond of hulpkas (enkel indien dit nog niet is gedaan sinds 13 maart 2020)
 • Als werkgever moet je enkel nog de juiste looncodes gebruiken bij de loonberekening:
  • Arbeiders: Overmacht arbeiders - coronavirus
  • Bedienden: Overmacht bedienden - coronavirus                                  

2. Overmacht omwille van quarantaine

Voor wie?
 • Werknemer moet in quarantaine (omwille van terugkomst uit rode zone, contact met besmette persoon of risicopatiënt)

Welke actie is nodig?
 • Werknemer moet document C3.2-werknemer-corona indienen bij vakbond of hulpkas (enkel indien dit nog niet is gedaan sinds 13 maart 2020)
 • Werknemer moet ook quarantaineattest bezorgen aan werkgever. Jij houdt dit bij voor eventuele RVA-controles.
 • Als werkgever moet je enkel nog de juiste looncodes gebruiken bij de loonberekening: Overmacht corona - Quarantaine

3. Overmacht omwille van opvang van kind

Voor wie?
 • Werknemer kan niet werken omdat hij zijn kind moet opvangen aangezien de school, kinderopvang of het opvangcentrum voor mindervaliden moet sluiten
 • Of wanneer je werknemer thuis moet zijn om zijn kind op te vangen, omdat er slechts deeltijds onderwijs wordt gegeven (geldig voor kinderen t.e.m. 18 jaar)
 • Werknemer kan niet komen werken omdat hij zijn kind moet opvangen dat in quarantaine moet

Welke actie is nodig?
 • Werknemer moet document C3.2-werknemer-corona indienen bij vakbond of hulpkas (enkel indien dit nog niet is gedaan sinds 13 maart 2020)
 • Werknemer moet ook het sluitingsattest of het quarantaineattest van het kind bezorgen aan werkgever. Jij houdt dit bij voor eventuele RVA-controles.
 • Als werkgever moet je enkel nog de juiste looncodes gebruiken bij de loonberekening: Overmacht corona - Opvang kind

Uitkering: 

Voor de dagen tijdelijke werkloosheid krijgen werknemers geen loon, wel een uitkering van 70% van hun begrensd loon. Het plafond ligt op € 2 840,84 /maand. De werknemer krijgt ook een dagsupplement van € 5,74 ten laste van RVA. Op deze uitkering is een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% van toepassing. 

De werkgever kan hier zelf nog een supplement toekennen aan zijn werknemers. Op deze supplementen (of andere extralegale supplementen) blijft de bedrijfsvoorheffing 26,75%.

Via onderstaande link kom je bij een schema met een overzicht over het huidig systeem van tijdelijke werkloosheid:
Laatst aangepast op: 31/12/2021