De werknemer heeft het recht om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn wanneer:
  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar zijn klas/school kan gaan omwille van sluiting of omdat het kind omwille van een andere reden in quarantaine moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • hij een gehandicapt kind ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan of  als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
          Dit geldt ook voor de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling
          georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.
 
De werknemer heeft dit recht gedurende de gehele periode waarop het attest of de aanbeveling betrekking heeft.

Ook de werknemer die thuiswerkt (telewerkt) kan gebruik maken van deze vorm van afwezigheid.
 
Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan enkel één van de twee ouders voor eenzelfde periode gebruik maken van dit recht.
 
Het recht geldt bij de sluiting van de klas of instellingen.
 
Dit recht geldt nu voor alle situaties waarin een kind niet naar het kinderdagverblijf, de school, de klas of het centrum voor opvang voor personen met een handicap kan gaan als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Het gaat hier om de volgende situaties:
  • het afstandsonderwijs dat afwisselend gegeven wordt zonder sluiting van de school of klas; en
  • de gevallen waarin een kind in quarantaine wordt geplaatst wegens een positieve test of aanbeveling tot quarantaine wegens een hoog risico contact.
 
De werknemer die van dit recht gebruik maakt, moet zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.
 
Hij moet aan de werkgever de nodige attesten overhandigen. Meer bepaald:
  • een medisch certificaat tot bevestiging van quarantaine van het kind; of
  • een aanbeveling tot quarantaine afgegeven door de bevoegde instantie; of
  • een attest van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen.
 
Naast de school of instelling kan nu ook een arts of een bevoegde instantie (zoals het Centrum voor leerlingenbegeleiding) een attest of aanbeveling afleveren.
 
De werknemer heeft ten laste van de RVA recht op:
  • tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht; nl
  • de toeslag van 5,98 EUR per werkloosheidsdag.
 
Ook voor deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt vanaf 1 oktober 2020 de vereenvoudigde procedure.
We boeken dit met de dagcode 07A7 / uurcode 97A7 : overmacht – corona : opvang kind.
Op het einde van de maand vertrekt een ASR WECH scenario 5 (maandelijkse aangifte tijdelijke werkloosheid) met reden overmacht : corona – opvang kind.
 
De werkgever houdt het attest of de aanbeveling ter beschikking van de RVA, met het oog op een eventuele controle.
Laatst aangepast op: 17/03/2022