Aangezien de vereenvoudigde procedure van overmacht corona ook van toepassing is op gevallen van tijdelijke werkloosheid omwille van opvang,  moet er geen kennisgeving meer worden gedaan aan de RVA. Ook ook het attest van sluiting moet niet meer worden overgemaakt.
 
Bekijk ons schema: Schema tijdelijke werkloosheid

Je moet de overmacht juist boeken in de maandkalender als: overmacht corona – opvang kind (achterliggend gebeurt dan automatisch elektronisch de ASR5). Bovendien dien je het attest van sluiting wel te bewaren met het oog op eventuele latere controles. 
Laatst aangepast op: 01/03/2022