Eerst vult de betrokken instelling “Deel A” van het formulier in. Rubriek 1 moet steeds ingevuld worden. Afhankelijk van het feit of het gaat over een school of kinderdagverblijf, opvangcentrum voor mindervaliden of een Intra- of extramurale dienst georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen moet respectievelijk ook rubriek 2, 3 of 4 worden ingevuld. De instelling ondertekent vervolgens het attest en overhandigt het aan de werknemer. 

Vervolgens vult de werknemer zelf “Deel B” van het formulier in en ondertekent het.  
Laatst aangepast op: 01/03/2022