Wanneer een werknemer van dit recht gebruik wil maken moet hij zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen en hij zal hierbij aan de werkgever een attest van sluiting van de school, kinderopvang of opvang voor personen met een handicap moeten overhandigen. Dat attest bevestigt de sluiting van de betrokken instelling of klas als gevolg van corona en vermeldt ook de periode van sluiting. 

Wanneer de overmacht corona wegens quarantaine van een kind wordt gebruikt, zal een quarantaineattest/een aanbeveling tot quarantaine afgegeven door de bevoegde instantie aan de werkgever worden bezorgd. Naast de school of instelling kan nu ook een arts of een bevoegde instantie (zoals het Centrum voor leerlingenbegeleiding) een attest of aanbeveling afleveren.
 
De werkgever moet dit attest niet meer bezorgen aan de RVA, maar dient het wel te bewaren met het oog op eventuele controles. 
Laatst aangepast op: 01/03/2022