Op vrijdag 6 november kondigde de regering nieuwe steunmaatregelen aan in het kader van de coronacrisis. Hierbij werd de tijdelijke werkloosheid overmacht corona opengesteld voor alle ondernemingen getroffen door de coronacrisis en werd deze tijdelijke werkloosheid ook uitgebreid met de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid toe te passen in het geval dat een werknemer niet kan werken omdat hij/zij moet zorgen voor zijn/haar kind dat in quarantaine werd geplaatst. 
Bekijk ons schema: Schema tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober
 
Werknemer moet aan de werkgever de nodige attesten overhandigen. Meer bepaald:
·        een medisch certificaat tot bevestiging van quarantaine van het kind; of
·        een aanbeveling tot quarantaine afgegeven door de bevoegde instantie; of
·        een attest van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen.

De werkgever moet het niet doorsturen naar de RVA maar bewaren met het oog op eventuele controles. 
Laatst aangepast op: 10/11/2020