Als een werknemer niet kan werken omdat hij/zij moet zorgen voor zijn/haar kind dat in quarantaine werd geplaatst kan er tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen.

Bekijk ons schema tijdelijke werkloosheid
 
De werknemer moet aan de werkgever de nodige attesten overhandigen. Meer bepaald:
·        een medisch certificaat tot bevestiging van quarantaine van het kind; of
·        een aanbeveling tot quarantaine afgegeven door de bevoegde instantie; of
·        een attest van het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen.

De werkgever moet het niet doorsturen naar de RVA maar bewaren met het oog op eventuele controles. 
Laatst aangepast op: 01/03/2022