De werknemer heeft het recht om, zonder loonbehoud maar met toekenning van een werkloosheidsuitkering, van het werk afwezig te zijn wanneer:
 
  • een minderjarig kind van de werknemer zelf in quarantaine moet. 
 
  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school sluit als gevolg van corona; 

  • hij een kind met een handicap ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, en dat kind niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, omdat dit centrum door corona sluit. Dit geldt ook bij de tijdelijke stopzetting, als gevolg van corona, van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

De werknemer heeft dit recht zolang het kind niet terug kan gaan naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap.

Bekijk ons schema: Schema tijdelijke werkloosheid vanaf 1 oktober tot en met 30 juni 2022.
Laatst aangepast op: 01/03/2022