Tijdelijke werkloosheid corona voor nieuwe werknemers  ?
 
Indien de overeenkomst getekend is vóór de coronacrisis (dus vóór 13 maart 2020) en aanvangt tijdens de coronacrisis kan tijdelijke werkloosheid vanaf aanvang van de overeenkomst mogelijk zijn.
 
Typisch voorbeeld: verandering van dienstbetrekking, waarbij de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten vóór de coronacrisis maar toen niet onmiddellijk kon ingaan omdat de werknemer nog zijn ontslag diende te geven en een opzeg moest presteren. In die omstandigheid kan men in de nieuwe tewerkstelling tijdelijke werkloosheid aanvragen.
 
Indien de overeenkomst getekend is na
 
-             15 oktober voor een tewerkstelling in de horeca (beslissing tot sluiten van de horeca = 16.10)
-              29 oktober in niet essentiële winkels of diensten (beslissing tot sluiten van deze winkels en diensten = 30.10)

en aanvangt tijdens de coronacrisis zal men tijdelijke werkloosheid niet aanvaarden, tenzij cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de indiensttreding is nodig om bedrijfsorganisatorische redenen
    Bijvoorbeeld ter vervanging van een werknemer die een onontbeerlijke schakel is om de werking van het bedrijf te verzekeren;
  • er wordt in de onderneming op regelmatige basis nog gedeeltelijk gewerkt
    Bijvoorbeeld nog stelselmatig op twee dagen per week.
 
Ook hier waarschuwt de RVA!
Arbeidsovereenkomsten mogen in geen geval geantidateerd worden.
De RVA zal hierop controles uitoefenen. Er wordt gevraagd de nodige stukken die de goede trouw aantonen bij te houden. Een dimona aangifte betreffende een tewerkstelling in de toekomst die werd verricht vóór de datum waarop de overheid de beslissing tot sluiting heeft genomen, kan als een bewijs gelden.

Er zal ook niet aanvaard worden dat arbeidsovereenkomsten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal met andere woorden worden gecontroleerd dat er na periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen "fictieve" tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen.

*Merk op: van Tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan enkel gebruik worden gemaakt wanneer er een overmachtssituatie is die direct of indirect verband houdt met de coronacrisis. Dit moet ook steeds bewezen kunnen worden bij eventuele controles. 

Laatst aangepast op: 24/03/2021