De algemene arbeidsrechtelijke regels blijven van toepassing bij een ontslagdossier, ook in tijden van Corona. Je bent nog steeds verplicht om de ontslaghandeling op een correcte manier te doen (procedure, formaliteiten), verplichtingen voortvloeiend uit het ontslag na te leven (vb. outplacement, sectorale werkzekerheidsclausules,…) en een ontslagdossier te hebben (inhoudelijk, ontslagmotivering, discriminatie).
 
Let wel, ingeval van corona-werkloosheid wordt de opzeggingstermijn betekend door de werkgever voor werkloosheidsdagen vanaf 22 juni 2020 geschorst indien de opzeg nog niet liep vóór 1 maart 2020.
 
Ben je klant bij SD Worx? Neem dan zeker contact op met je dossierbeheerder om te kijken wat er mogelijk is naar concrete dossiers en ondersteuning van onze experten zowel op juridisch als op HR vlak. 
 
Laatst aangepast op: 26/08/2020