Jaarlijkse vakantie

Tijdelijke werkloosheid corona overmacht is gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie voor de periode 1 februari 2020 tot 31 december 2020. En dit zowel voor arbeiders als bedienden. De gelijkstelling is geregeld door een KB van 4 juni 2020 en een KB van 13 september 2020 en een KB 22 december 2020.

Een KB van 7 december 2021 voorziet ook zo’n gelijkstelling voor de corona-werkloosheid in 2021 en de tijdelijke werkloosheid overmacht als gevolg van de overstromingen in de zomer van 2021. De gelijkstelling betekent concreet dat arbeiders en bedienden vakantierechten zullen genieten alsof ze hebben gewerkt op de dagen dat ze tijdelijk werkloos waren wegens overmacht:
·        door de coronacrisis in periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021; of 
·        als gevolg van de overstromingen op 14 en 15 juli 2021, in de periode van 14 juli 2021 tot en met 31 december 2021.
   
Dit geldt zowel voor de berekening van het vakantiegeld als de vakantiedagen.

Ecocheques, eindejaarspremies en jaarpremies

Voor de sectoren die voor de gelijkstellingen bij ecocheques, eindejaarspremies en jaarpremies algemeen verwijzen naar de wetgeving jaarlijkse vakantie, zal de tijdelijke werkloosheid corona overmacht ook gelijkgesteld zijn voor de periode 1 februari tot 31 december 2020 en de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De tijdelijke werkloosheid overmacht als gevolg van de overstromingen op 14 en 15 juli 2021 zal gelijkgesteld zijn voor de periode van 14 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Voor sectoren die niet verwijzen naar de wetgeving jaarlijkse vakantie, zal steeds de sectorale cao moeten geraadpleegd worden.

De sectorale cao’s kunnen bepalen dat bepaalde typen van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld zijn voor de berekening van ecocheques, eindejaarspremies en jaarpremies.  
Laatst aangepast op: 31/12/2021