Neen. De maatregel levert geen voordeel, maar ook geen nadeel op voor de werknemer.

De werknemer kan de bedrijfsvoorheffing die ingehouden werd op zijn loon volledig verrekenen in de eindbelasting. 
Laatst aangepast op: 24/07/2020